ATASÖZLERİ

 • Aaç yaşka iilir.
 • Aaladın iisini ayu yer.
 • Aalamayan ufaa möme verilmes.
 • Aalarsa anam aalar, aalem kızı yalan aalar.
 • Aarı bal alacaa çiçee bilir.
 • Aazı sütten yandıına, yuurtu üfüreerek yeer.
 • Abdal (Aptal) düünden, çocuk oyundan bıkmas.
 • Acamı nalban fukaraa eşeende üüreni.
 • Aci aciyi, suuk su sancıyi bastırı.
 • Aci patlicanı kıraa çalmas.
 • Aç ayu oynamas.
 • Aç tokun aalinden annamas.
 • Açan kız evlad duar; saçaklar aalar.
 • Açık göte erkes bakaar.
 • Açma sırını dostuna dostun süüler dostuna.
 • Adam adama yük, can güüdeye mülk olmas.
 • Adın çıkıncaa kaa, cancaazın çıksın.
 • Ajele işe şiitan karışır.
 • Ak akça kara gün içi.
 • Akacak kan damarda durmas.
 • Akan su pislik tutmas.
 • Akıl yaşta diil, başta.
 • Akıllı düşmandan korkma; aamak dosttan kork.
 • Akşamın işini yaarına bıraama.
 • Alla duurunun yardımcısıdır.
 • Alla insanın peşint aklını, soona malını alır.
 • Almadan veerme Allaa masuzdur.
 • Aman deene kılıç kalkmas.
 • Ana akkı ödenmes.
 • Anasına baa kızını al. Kenarına baa bezini al.
 • Araan bulur, inneen ölür.
 • Araba açan kırılır, yol gösteren çok olur.
 • Armıt armıtın altına düşer.
 • Aslını saklayan aaramzaade.
 • At ölür nal kalır, iit (Yiğit) ölür naamı kalır.
 • At pinenin kılıç kuşananın.
 • Ateş düştüü yeri yakaar.
 • Attan düşene yorgan döşek, eşekten düşene kazma küürek.
 • Avur taş yerinden tepinmes (Oynamaz).
 • Ayaanı yorgana göre uzat.
 • Ayırlı komşu, ayırsız akrabaadan islaadır.
 • Az süüle çok dinle.
 • Az tamaa çok ziyan getiri.
 • Aza kanaat etmeyen çoku bulamas.
 • Azlıkla alva ye, çoklukla iş becer.
 • Baaş atın dişine bakılmas.
 • Baaya bak üzüm olsun, yemee yüzün olsun.
 • Bak anasını al danasını.
 • Bakarsan baa, bakmazsan daa.
 • Bana dokunmayan ilan kırk yıl yaşasın.
 • Başbaşa vermesen, taş yerinden kalkmas.
 • Başkasına çukur kazan, kendi düşer çukura.
 • Baydafa sirke baldan tatlı.
 • Bekar gözünne kız, gece gözünne bez alınmas.
 • Bekle eşeem bekle, eşil çemen biçecem.
 • Ben adımım deerim, soraarsın kaç ufaan var.
 • Bir deli pınara (kuyuya) bir taş ataar, on akıllı çıkaramas.
 • Bir filcan kaavenin kırk yıl atırı olur.
 • Bir koyundan iki post çıkmas.
 • Bir mıı bir nal, bir nal bir at kurtarı.
 • Boş laf karın doyurmas.
 • Buulursan derin suda buul.
 • Can çıkar uy çıkmas.
 • Cana gelecek mala gelsin.
 • Çanaana ne duurarsan, o çıkar karşına.
 • Çıfıt züürtleyince, eski tefterini karıştırı.
 • Çiinemeden lokma yutulmas
 • Çocuk aalamadan möme verilmes.
 • Çocukla yuurt yeme, yüzüne gözüne suvaştırı.
 • Çok kaçan çabuk bayılır.
 • Çükünde çor görmüş piinir sanaar.
 • Daa daaya kavuşmas, insan insana kavuşur.
 • Danışan daa aşar, danışmayan düz yolda şaşar.
 • Daul dengi dengine vuru.
 • Demir nemden, insan gamdan ölür.
 • Dereyi geçincee kaa ayuya dayu deeceksin.
 • Dokuz yutkun, bir süüle.
 • Duşmanın karamca kaasa da korun.
 • Duuru süüleeni dokuz küüden kırlatırlar.
 • Dünyada raat yüzü yoktur.
 • Ecel geldi cihaane; baş aarısı maane.
 • Ekmek buldun ye, kötek buldun kaç
 • Ekmek çiinemeden yutulmas.
 • El adamı illebazdır; kimse bilmez fendini; kime iilik ettisen ondan sakın kendini.
 • Elinle komadıın şeye dokunma.
 • Emanete yanetlik olmas.
 • Er oroz kendi bokluunda öter.
 • Erbab olan pilafı yeer.
 • Erşei bilirim deen, icbir şei bilmes.
 • Esabı bilmeen kasap, götüne kaçar masat.
 • Eski duşman dost olmas. Domuz derisi post olmas.
 • Eski küüde yeni adet.
 • Eski tas eski amam.
 • Eşee pinen osuruuna katlanı.
 • Eşee pinmeden ayaklarını sallama.
 • Et alırsen koldan, kız alırsen soydan al.
 • Evin diree adamdır.
 • Faykirlik maskaralık.
 • Ferece saklamas güzeli.
 • Gece işi böce işi.
 • Gelen gidene raamet okutur.
 • Göz bakar can çeker.
 • Göz kapanır, göt açılır.
 • Gözüken küüye kılavuz temes.
 • Gülersen komşuna, gelir senin başına.
 • Irsıza anatar verilmes.
 • Irsızdan sakın da geç, ırzlıya dokun da geç.
 • İi kumşu parala alınmas.
 • İnsan konuşa konuşa, ayvan kokuşa kokuşa.
 • İnsanın aazı torba diil, baalaasın.
 • İnsanın alacası içinde, ayvanınkı dışında.
 • Kadıda kesilen parmak acımas.
 • Kimin aarı, o baarı.
 • Köpek bok yemekten vaz geçmes.
 • Liilek yazı takatakala geçiri.
 • Mayasıllı göte arpa ekmee maana.
 • Ne kaa büük ola şaanı, akibet taştır nişanı.
 • Nekesin malını ayırsıs mirasçılar yeer.
 • Ortak malı köpekler yemes.
 • Ölü mezara, mülkü mezada.
 • Tarana tartar gırtlaamı yırtar