F-S ARASI KELİMELER


F


Faraş
Ahşap kaşık kutusu
Fasül
Fasulye
Faştanak
Sık idrar yapan, altına kaçıran için hakaret sözü
Faykir
Fakir
Fekat
Fakat
Fenalık
Zarar ziyan, fenalık, haksızlık, kötülük
Feraa
Ferah
Ferece
Ferace
Fııyfııy
Rüzgârın çıkardığı ses
Fıkırtı
Kaynayan suyun çıkardığı ses
Fınkırmak
Sümkürmek
Fıska
Sulu sivilce
Fıstan
Fistan
Fışırdama
Kaynayan suyun çıkardığı ses
Fışkı
Yaş hayvan dışkısı
Fışkın
Ağacın kök sürgünü
Fıta
Mutfak önlüğü, bebek önlüğü
Fıtırgaf
Fotoğraf
Fıydırık
Değersiz şey
Fıydırmak
Değersiz bir şeyi rastgele fırlatıp atmak
Fikirsiz
Akılsızca davranan, aptal
Filcan
Fincan
Fişgirlemek
Fitnelemek
Fit
Fitne, fesat, karıştırıcılık
Fitçi
Fitneci, fesat çıkaran kişi
Fokurdama
Kaynayan suyun sesi
Foşaf
Hoşaf
Fotoz
Hotoz, kadın başlığı, başlık gibi bağlanan başörtüsü şekli
Furtuna
Fırtına
Futa
Mutfak önlüğü, bebek önlüğü

G


Gaaz
Kaz
Galba
Galiba
Gamota
Küfür, sövme
Gamsız
Dertsiz, gailesiz, vurdumduymaz
Garga
Karga
Gavara
Osuruk
Gavurka
Gayrimüslim kadın
Gaylesiz
Dertsiz, gailesiz, vurdumduymaz
Gayrıkın
Gayri
Gazeta
Gazete
Geberik
Hayvan leşi
Gebeş
Büyük karınlı
Gecelemek
Gece yatısına kalmak
Gecelinnen
Geceleyin
Geçenki
Birkaç gün önceki
Geçkin
Kartlaşmış, yaşlanmış, ömrü azalmış
Geerden
Geriden, takiben, sonradan
Geeri
Geri
Gelirkene
Gelirken
Gelme
Göçmen, yerli olmayan halk
Geriz
Lağım kanalı
Geşti
Geçti
Gırgila
Âdem elması, gırtlak
Gırlık
Kırlık
Gırnata
Klarnet
Giciik
Uyuz hastalığı
Gidi
Kötü insan veya şey, kaltaban, pezevenk
Giim
Giyim
Giimli
Güzel kıyafetli
Giinti
Giyecek
Giirti
Geğirti
Giisi
Giysi
Git öte
Geriye çekil, uzaklaş
Gölmek
Gömlek, iç çamaşırı olarak üste giyilen giysi
Guçka
Şişman insan gerdanı
Gugucuk
Kumru
Guguleta
Kukuleta, başa giyilen sivri başlık
Gurka
Kuluçka tavuk
Guroş
Kuruş
Gülfatme
Gül hatmi bitkisi
Günaakar
Günahkâr
Gündöndü
Ayçiçeği
Günduusu
Doğu
Gündüzleyin
Gündüz vaktinde
Güptü
Tokmak
Güptülemek
Tokmaklamak
Güüde
Gövde, beden
Güüm
Güğüm
Güvee
Güvey, damat adayı

H


Habacı
Aba dokuyan
Habbacık
Çocuk dilinde bir şeyi ağızla kapmak
Hacele
Acele
Hadet
Adet
Hadiyin
Hadi
Haha
Evet öyle
Halbuse
Halbuki
Hambar
Ambar
Hambarlama
Ambarlamak, depolamak
Haniden
Henüz, şimdi, şimdiden
Harzetme
Arz etmek, sunmak, arzu etmek
Haslı
Aslı, esası, kendi
Hastar
Astar
Haşüüle
Ha şöyle, tasdik ifadesi
Havez
Heves
Haygır
Aygır, damızlık erkek at
Haylak
Aylak, işsiz güçsüz
Haylamak
Gütmek, sürmek
Hederlez
Hıdırellez
Helbet
Elbet, muhakkak
Hepten
Tamamen, hepsi birden
Hererde
Heryerde
Holuk
Oluk, kanal

I


Içkırmak
Hıçkırmak
Iketmek
Hayır demek, reddetmek
Iılamır
Ihlamur
Iırak
Uzak, ırak
Irıldamak
Köpeğin hırlaması
Irsız
Hırsız
Iskata
Köpek dışkısı
Iştırmak
Ses etmek, sesli tepki göstermek, yaramazca gürültü çıkarmak, kabahatlıyı uyarmak
İdirlez
Hıdırellez, Hızır-İlyas

İ


İciran
İrin, cerahat
İç
Hiç
İçi
İçin, ondan dolayı
İi
İyi
İik
Eğik
İilik
İyilik
İine
İğne
İinek
İnek
İinik
Hafif meşrep adam
İkraa
İkrah etmek, tiksinmek
İirenmek
İğrenmek
İiri
Eğri
İirin
İrin, iltihap
İisi
İğsi, alevli yanmayan dumanlı odun
İişi
Ekşi
İit
Yiğit
İitibar
İtibar
İleli
Hileli
İlenç
Beddua
İlerki
İleriki, önceki
İlişmek
Sataşmak
İlkinki
Önceki, ilk sırada olan
İlkpeşint
Öncelikle
İnge
Yenge, abla
İskemne
İskemle, sandalye
İslâ
İslah, iyi, güzel, sıhhatli olma hali
İsseli
Hisseli, ibret alınacak olay
İstifar
İstifra, kusma
İstiraani
Hamur kazıma ispatulası
İşlemek
Çalışmak (Toprak haricinde bir işte)
İştirpo
Kibrit
İtim
Yetim
İzmekâr
Hizmetkâr, devamlı çalışan çiftlik işçisi

K


Kaa
Kadar
Kaar
Kar
Kaaraaç
Karaağaç
Kaarık
Balgam
Kaave
Kahve
Kabalık
Şişkinlik, karında gaz şişkinliği
Kabarmak
Kibirlenmek
Kabran
Tef, daire
Kaçamak
Mısır unundan yapılan bir yiyecek
Kaçkın
Kaçak, mülteci
Kada
Küçük kardeş
Kadaa
Kaza
Kademsiz
Uğursuz
Kadınge
Hanım yenge
Kafasız
Akılsız, aptal
Kakavan
Kendini beğenmiş sevimsiz kimse
Kakırdama
Sesli gülüşme, soğuktan titreme
Kakıştırma
İte kaka ilerletme, el ile rahatsız etme
Kakma
Kanatlı hayvan gagası
Kakmak
Çivi vs. ile çakmak
Kalak
Hayvanın burnunun ucu, insan için söylendiğinde hakaret
Kalaylamak
Sövmek
Kalçın
Deri konçlu bir nevi çorap
Kaleş
Yiğit, güzel, yakışıklı
Kalgımak
Sıçramak, şaha kalkmak
Kaltaban
Namussuz, şarlatan, pevevenk
Kannanma
Kanlanma
Kap
Yufka
Kapama
Soğanla pişmiş parça etli yemek
Kapitan
Çete reisi
Kaplumbaba
Kaplumbağa
Kapu
Kapı
Karamca
Karınca
Kararma
İslenme, çok ağlayan çocuğun sesinin kesilmesi, katılması
Karayaaz
Kara yağız, yağız tenli
Karımca
Karınca
Karmak
Yoğurmak
Karmankarışık
Karmakarışık
Kartlaşma
Yaşlanma
Kastenden
Kasıtlı, yalandan, şakacıktan
Kaşaanma
Atın idrar yapması
Kaşıcak
Karın boşluğu
Kaşmer
Soytarı, maskara, bazen hakaret amaçlı söylenir
Kaşmerlik
Maskaralık, gülünç olmak
Katıklık
Ekmek yanında yenecek gıda
Katre
Çok küçük
Kaun
Kavun
Kaurma
Kavurma
Kauşma
Kavuşma
Kaviş
Kayış
Kaybotma
Kaybetme
Kaygana
Çırpılmış yumurta ile yapılan altı ve üstü kızarmış plaka şeklinde pişirilmiş yemek, omlet
Kaygısız
Gamsız, dertsiz, vurdumduymaz
Kayınço
Kayınbirader
Kaykılmak
Argoda ölmek
Kaynak
Kaynar
Kaynanık
Kaynamış
Kazııcak
Kazıyacak, hamur kazıyacağı, ispatula
Kebe
Çoban için yünden yapılan kepenek
Kedikli
Gedikli, astsubay
Keef
Keyif
Kehle
Yumurtadan yeni çıkmış bit yavrusu
Kekeç
Kekeme
Kekre
Ekşi, acımış
Keleme
Sürülmemiş tarla
Kelep
İplik yumağı
Kemeşgen
Zayıf, hastalıklı, uyuşuk
Kenaarkı
Kenarda kalan
Kendiliksiz
Haddini bilmez, görgüsüz
Kenef
Hela, tuvalet
Kerem
Kere, defa
Keremet
Kiremit
Keret
Kere
Kerevet
Sedir, divan
Kerpidin
Kerpeten
Kıçatmak
Keyfinden yerinde duramamak
Kıkırdak
Kavrulmuş kuyruk yağı
Kılıksız
Perjmurde, perişan
Kımrama
Kıvranma
Kıpışık
Göz kapaklarını kısarak bakan
Kıpma
Kırpma
Kır
Oturulan mekânın dışarısı
Kırlamak
Kovularak uzaklara kaçmak
Kırlatmak
Baskıyla uzaklara kaçmasına neden olmak
Kırnap
Kendir veya keten lifinden yapılan ince ip
Kıs
Kız
Kıskardaş
Kızkardeş
Kıstırak
Kısrak, dişi at
Kışlama
Kışı geçirme
Kıtgıdak
Tavuk gıdaklaması
Kıtırdak
Kıkırdak, kavrulmuş kuyruk yağı
Kiif
Keyif
Kiik
Geyik
Kiminnerden
Kim bilir nereden
Kimiz
Kimimiz
Kimnerdensin
Kimlerdensin? Hangi ailedensin?
Kimsecikler
Kimseler
Kinnenme
Kinlenme, öfkelenme
Kiyat
Kâğıt, kâğıt para, mektup
Kobak
Meşe palamutu
Koca
İhtiyar
Koçu
Delil, kılavuz, öncü, Osmanlı ordusunda akıncılarda bir sınıf
Koçular
Koçlar
Kodoş
Kadın satan, kaltaban
Kolaç
Simit, halka şeklinde hamur tatlısı
Koliba
Kulube
Kolvermek
Koyuvermek
Koma
Kuma
Komandar
Komutan, kumandan
Komanya
Kumanya
Komitacı
Çete mensubu
Kompir
Patates
Konak
Misafirhane binası
Kondura
Kundura
Kopçe
Yakanın iki yanını tutturmak için araç
Kopil
Yaramaz çocuk
Kosa
Tırpan
Koş
Koç
Koz
Ceviz
Köştere
Bir marangoz aleti
Kualamak
Kovalamak
Kuan
Kovan
Kuannık
Arı kovanlarının konulduğu yer
Kuçka
Dişi köpek
Kukumav
Baykuş
Kulaç
Simit, halka şeklinde hamur tatlısı
Kuli
Sevimli köpek yavrusu
Kulumlama
Kulunlama, atın yavrulaması
Kulup
Kulp
Kumitan
Komutan, kumandan
Kumkuma
Dedikodu taşıyan, dedikodu üreten
Kumpir
Patates
Kurbaalık
Kurbağanın yoğun olduğu su birikintisi
Kurbannık
Kurbanlık
Kurşum
Kurşun
Kuştilişka
Bir tür küçük kertenkele
Kuuvermek
Bırakmak, koyvermek, salmak
Kuuvermek
Koyuvermek, serbest bırakmak
Kuvaçka
Kuluçka
Kuytuluk
Kırda kötü havalarda barınacak yer
Küptü
Tokmak
Kürüme
Kürek ile kazıma
Küülü
Köylü

L


Laam
Lağım
Laana
Lahana
Laçka
Gevşemiş
Lafçı
Konuşmayı seven, geveze
Lafetmek
Birinin gıyabında olumsuz şeyler söylemek
Lamarina
İnce paslanmaz sac levha
Leelek
Leylek
Leen
Leğen
Liga
Salya
Ligarçe
Salyangoz, sümüklü böcek
Liilek
Leylek
Loosa
Loğusa
Lüzgar
Rüzgâr

M


Maacır
Muhacir
Maadum
Mahdum, evlat
Maafez
Yazma, yemeni, çatma, dartma, şaami, kadın başörtüsü
Maafolmak
Mahvolmak
Maalakta
Muallâkta, boşlukta
Maalle
Mahalle
Maallim
Muallim, öğretmen
Maamur
Mahmur, uykulu halde
Maana
Kusur, maksat, gaye, bahane
Maasul
Mahsül
Maasuz
Mahsus
Maaza
Depo, mahzen
Macun
Pekmez kaynatırken içine meyve dilimleri atılarak yapılan tatlı, marmelat, reçel
Maçka
Dişi kedi
Maçor
Erkek kedi
Makarina
Makarna
Makaz
Makas
Manca
Yemek
Mar
Bayanlara hitap etme şekli
Mare
Bayanlara hitap etme şekli
Martin
Bir çeşit tüfek
Maşadan
Meşale, şamdan
Maten
Ayran
Mayasıl
Egzema
Mayaş
Zayıf, hastalıklı kedi yavrusu, hastalıklı insan
Mayfoş
Mayhoş
Meçko
Erkeklik uzvu
Meelem
Merhem
Mekere
Makara
Meklemek
Emeklemek
Memşane
Helâ, tuvalet
Meraklı
Bir işi yapmaya hevesle gayret eden
Merdüfen
Merdiven
Merekep
Mürekkep
Meret
Lanetlenmiş, kovulmuş, sıkıntı veren şey
Mıı
Mıh, el yapımı köşeli uzun çivi
Mıkırdak
Mırıltılı konuşmayı adet edinmiş kişi
Mındar
Murdar, pis, kirli
Mındarlamak
Kirletmek, pisletmek
Mırkalak
Domuz burunlu cadı, hortlak
Mısmıl
Gerektiği gibi, en iyi şekilde
Mıtka
Ayran, ayran dibeği
Miiane
Meyhane
Minga
Tenekeden yapılmış yağ kandili, Çingene kadını (Mecazi)
Miska
Hindi
Moma
Mama
Momaliga
Mısır unundan yapılan bir tür yiyecek, kaçamak
Moolamak
İneğin bağırması
Mozmor
Mosmor
Möme
Meme
Muko
Zampara (Argoda)
Musaafir
Misafir
Musaka
Musakka
Musandıra
Dolap veya yüklüğün üzerindeki geniş raf
Mustaaç
Muhtaç, ihtiyaç sahibi kimse
Muşama
Muşamba
Mutuu
Muti, sadık, bağlı

N


Naakıtakaa
Ne vakte kadar
Naame
Mektup, mecazi olarak kinayeli konuşmak
Naaparsın
Nasılsın iyi misin?
Naaptın
Nasılsın iyi misin?
Naaş
Nakış
Naha
İşte, işte burada
Nalban
Nalbant
Nalet
Lanet
Nanni
Ninni
Nasaatçı
Nasihatçı, vaiz, akıl hocası
Nasradın Oca
Nasrettin Hoca
Natura
Bünye yapısı
Nazsa
Nasılsa, nasıl oluyorsa
Neandan
Ne yandan, hangi yönden
Neannı
Ne yana, hang, tarafa
Neapmaa
Ne yapmaya
Neçi
Niçin
Neet
Niyet
Nekaa
Ne kadar
Nerei
Nereye
Nerekaa
Nereye kadar
Nese
Neyse
Neste
Erkeklik uzvu (Argoda)
Neşte
Nişasta
Nevasta
İşe yaramayan kişi, beceriksiz (Argoda)
Niçi
Niçin
Nişan
Hilkat garibesi, anormal doğmuş
Nişko
İneği yürütme komutu
Nişt
İneği yürütme komutu
Nodul
Hayvan sürmek için ucu çivili sopa
Notra
Natura, bünye yapısı
Nuut
Nohut

O


Obaltmak
Gözlerini hayretle açmak, şaşırmak
Oca
Hoca
Okaa
O kadar
Okaakı
O kadar ki
Oluk
Olmuş meyva
Oncaas
Oncağız
Onçi
Onun için
Onnar
Onlar
Oosa
Oysa, halbuki, yoksa
Oranda
Horanda, aile topluluğu
Orandaca
Hane halkının tamamı ile
Orayı
Oraya
Orfana
Evde sürekli kalan hizmetçi bayan
Orfana
Evde sürekli kalan hizmetçi kadın, besleme
Oroz
Horoz
Ortakı
Ortadaki
Oyrat

Ö


Öbürkü
Öteki
Ökümat
Hükümet
Öndüç
Ödünç
Öndüre
Övendire
Öreke
Yün eğirmek için kullanılan çatal alet
Öteensi
Evvelki, öte taraftaki
Ötööğünkü
Dünden önceki günkü
Ötürmek
Altına kaçırmak, ishal olmak

P


Paaça
Poğaça
Paalı
Pahalı
Paklamak
Temizlemek, yıkamak, arındırmak
Paldım
Eşek sırtlığı, kıl keçe
Pale
Hristiyan çocuğu
Pampur
Vapur
Pandispa
Ağaçtan oyularak yapılan bir çeşit kapaklı sefer tası
Pargı
Sertleşmiş kamış çubuğu
Pastiriç
Pestil gibi ezilmiş, bozulmuş
Paşaport
Pasaport
Paşmak
Çift tırnaklı hayvan ayağı
Patalak
Yürürken ayağını vurarak yürüyen, yürüken sık sık düşen
Patka
Patates
Pazvent
Gece bekçisi
Pedi
Çocuk
Pelena
Çocuk bezi
Pesmet
Peksimet
Peşint
Peşin
Petmez
Pekmez
Pınar
Su kuyusu
Pısta
Lanetli, istenmeyen
Pıza
Kıvılcım
Piçka
Kadınlık uzvu (Argoda)
Piidalamak
Peydahlamak
Piinir
Peynir
Piiriz
Perhiz
Pilaçka
Yağma, ganimet, avanta
Pilaf
Pilav
Pireli
Kuşkulu
Piskot
Bisküvi
Pişi
Kedi yavrusu, tavada yağ ile kızartılarak yapılan pide
Pite
Pide, börek
Pitpidak
Bıldırcın, minyon yapılı kadın
Polatika
Politika, yaltaklık
Pooça
Poğaça
Popara
Bayat ekmek üzerine sarmısaklı et suyu ile dökülerek yapılan bir yemek
Popaz
Papaz
Porta
Büyük kapı, çift kanatlı, yüksek, dış avlu kapısı
Poşta
Posta
Potur
Pantolon
Poyata
Ev kapısının iç tarafındaki alan
Pufkurmak
Ağızdan bir şey püskürtmek
Puliz
Polis
Puliza
Erkek perçemi
Pürçek
Püskül, kahkül
Pürgü
Kadınlarda baştan bele kadar örtülen örtü

R


Raabetli
İtibarlı
Raamet
Rahmet, yağmur
Raatlamak
Rahatlamak, yellenmek (Argoda)
Razgele
Rastgele
Razgetirme
Rast getirme
Respit
Bisiklet
Reze
Dış kapı mandalı veya sürgüsü
Ropsu
Orospu, fahişe
Ruba
Urba, erkek takım elbisesi
Rujdiya
Rüştiye, lise

S


Saa
Sağ, sağ taraf
Saabi
Günahsız küçük çocuk
Saalıcakla
Sağlıcakla
Saası
Saksı
Saaten
Zaten, esasında
Sabaa
Sabah
Sabaakı
Sabahki
Sabaalama
Sabahlama
Sabaaleyn
Sabahleyin
Sacayaa
Saç ayağı
Safın
Sabun
Saftoron
Çok saf
Sakırga
Kene
Saksiyan
Saksağan
Salmak
Serbest bırakmak, yellenmek (Argoda)
Salvermek
Serbest bırakmak
Samud
Kafası karmakarışık, duyarsız
Sanaarsın
Sanırsın
Sandilya
Sandalye
Sankilim
Sanki
Sankisi
Sanki
Sarfoş
Sarhoş
Sarmaşmak
Kucaklaşmak
Savma
İyileşme
Saybim
Sahibim, kadın tarafından kocası için söylenir
Sebap
Sevap
Sefte
Siftah, ilk defa
Seme
Sağır, duyarsız
Senne
Seninle
Sensele
Silsile
Serbez
Serbest
Serinnik
Serinlik, iki kişi arasında ilgi zayıflığı
Sersemneme
Sersemleme
Sersemnik
Sersemlik
Seslemek
Söz dinlemek, itaat etmek, nasihatı kabullenmek
Seyap
Sevap
Sıbıdılma
Kovulma, atılma (Mecazi)
Sıbıdma
Fırlatıp atma
Sıçırgan
Altına kaçıran, beceriksiz, zayıf kişi (Mecazi)
Sıır
Sığır
Sınmak
Yılmak, sinmek
Sıpıtmak
Fırlatıp atma, süratle uzaklaşma
Sırça
Camdan yapılmış su bardağı
Siidik
Sidik, idrar
Siinek
Sinek
Siinerden
Gizlice, görünmeden
Siirek
Seyrek
Silaa
Silah
Sincir
Zincir
Sipsi
Küçük düdük
Soyuk
Soyulmuş
Söbü
Oval
Sökünetmek
Birdenbire hareketlenmek
Sörpeşik
Pörsümüş
Suaşık
Sıvaşmış, ciddiyetsiz ve cıvık adam
Sufat
Sıfat, sima, yüz
Sufata
Kinin, acı yiyecek (Mecazi)
Susak
Su kabağından yapılmış su kepçesi
Suuk
Soğuk
Suvaşmak
Bulaşmak, sataşmak, kötü işe ortak olmak
Sübek
Bebek beşiğine konan idrar borusu
Süfür
Sahur
Sülcan
Solucan
Sümen
Yapağı yumağı
Sütlüyaç
Sütlaç
Süülemek
Söylemek
Süümek
Sövmek
Süünük
Sönük
Süüt
SöğütHoyrat