DEYİMLER


Aa almak
Ah almak, beddua edilmiş olmak
Aade bre kır boynunu
Defol git
Aaretlik olmak
Dünya ve ahret kardeşliği
Aarık kafalı
Yaşlı
Abdala maalum olmak
Saf kalpliye malum olmak
Aç taasir kalmak
Aç, sefil kalmak
Açık aazlı
Olur olmaz lafa gülen
Adamlık ruba
Düğün bayram gibi özel gün kıyafeti
Adamsız kalmak
Kocası ölmüş olmak, dul kalmak
Adlı adınca çaarmak
Birisine saygısızca adı ile hitap etmek
Afaganlar basması
Sıkıntı basması, bunalım geçirmek
Akarcıklı gözlü
Gözü yaşlı, çok dertli, hassas insan
Akıl noosanlıı
Delilik, akıl noksanlığı
Aklını aldırmak
Delirmek
Al oca muskalarını, anam kaykıldı
Yardımın işe yaramadı
Alçak yalımlı
Alçak gönüllü, mütevazı kişi
Alışmadık nevasta
Beceriksiz, hiçbir işe yaramayan, bilgisiz kişi
Almaa gitmek
Birisini veya bir şeyi alıp getirmeye gitmek
Amamda türkü süülemek
Her fırsatta kendi başarısından bahsetmek, övünmek
Ana boba günü
Çok kalabalık, mahşeri yer
Anası kualanmak
Bir işi yaparken çok zorluk çekmek
Apışık apışık yürümek
Bacaklarını yanlara açarak yürümek
Appa gitmek
Çocuk dilinde misafirliğe gitmek.
Appa gitmek
Gezmeye gitmek (Çocuk dilinde)
Ardınca gitmek
Arkası sıra gitmek, takip etmek, birisini kendine örnek almak
Aşlak basmak
Hararet basması, vücut sıcaklığının artması
Aşlak çıbık
Dayak atmak için ağaçtan kırılarak yapılan sopa
Aşlak su
Kaynar su
Avanın burtarık olması
Havanın bulutlu olması
Avur basmak
Kabus görmek, uykuda ağırlık basması
Avur basmak
Ağır basmak, kâbus görmek, albastı
Ay alıı
Anormal doğan çocuk
Ayaana bukaa vurmak
Kötü niyetle birisinin işini yapmasını engellemek
Aykırı gitmek
Söz dinlememek
Aykırı gitmek
Söz dinlememek, itaatsizlik
Aymana biigiri gibi gezmek
Boş, işsiz gezinmek
Aynalı Pembe
Aşırı süslenen hanım
Baa ba ba ba
Vay canına olur şey değil!
Baa bozumu
Üzüm devşirme zamanı
Baadaşı çelmek
Bağdaş kurup oturmak, işi yolunda olmak
Baalık baaçelik
Bağlık bahçelik, herşeyin yolunda olması
Baatı kara
Kara talihli
Babak kim geldi
Bak bakalım kim geldi (sürpriz tanıştırmada kullanılır)
Babası tutmak
Aşırı inatlaşmak, sinir krizi geçirmek
Badiş badiş yürümek
Ördek gibi sağa sola yalpalayarak yürüme
Bağdaşı çekmek
Rahat bir şekilde bağdaş oturmak
Başında ateş yanmak
Büyük sıkıntı içinde olmak
Başını serin tutmak
Her şeyi dert edinmemek
Beeri gel
Bana yakın gel
Bej beter olmak
Bes beter olmak
Berekat versin
Bereket versin
Beşka oyunu
Beş taş ile oynanan çocuk oyunu
Bir eyam
Bir zamanlar
Bir taa
Bir daha
Bir taan
Bir daha
Boku büükler
İdarede söz sahibi üst tabaka kişiler
Boku sidikle yıkamak
Pis işi pislikle temizlemek
Bokuna tüü dikmek
Yapılan hatanın üstüne hata işlemek
Bokunda boncuk aarama
Layık olmayan kişiye gereğinden fazla değer vermek
Bokundan korkmak
Teklif edilen her işten korkmak
Bokunna oynamak
Kendisinden küçük ve zayıf insanla uğraşarak rahatsız etmek
Breh breh
Hayret ifade eder. Vay vay vay!
Budaklı çotuk
Üzerinde budakları bulunan kütük
Buucu sıcak
Boğucu sıcak
Büüle büüle
Böyle böyle
Canı buvazına gelmek
Çok korkmak
Canı cendeme
Canı cehenneme
Canına geçmek
Bezmek, bir olayın etkisiyle sürekli üzülmek
Çaşıt gibi
Çok çirkin giyinmiş, tanınmaz
Çatra patra
Zorlukla, şöyle böyle, anlaşılmaz şekilde
Çavga saçaa, tumba yataa
Erkenden yatmak arzusunu ifade eder
Çıfıt çarşısı
Yahudi pazarı, çok karışık yer
Çırak çıkarmak
Birine yeterince faydalı olamamak
Çırak çıkmak
İyice faydalanamamak
Çok yalmanmak
Bir şeye karşı çok iştahlanmak, çok istemek
Çokluk kere
Çok defa
Çükünde çor görüp piinir sanmak
Bir parça varlık sahibi olunca şımarmak
Demeem şudur
Diyeceğim şudur
Dil çevirmek
Saygı göstermesi gereken kişiye karşı saygısızlık etmek
Dilini kuuvermek
Saygısızca ağzına geleni söylemek
Dirsek çevirmek
İlgilenmesi gereken kişiye ilgisiz kalmak
Divan durmak
Emre hazır beklemek
Dokuz oka suratlı
Daima suratı asık olan, sevimsiz kimse
Dolaşmaa gitmek
Kırda idrar yapmaya gitmek
Donnu oroz
Paçalı horoz
Donuz dooru
Dosdoğru
Dudu kuşu gibi oturmak
Hareketsiz oturmak
Dudule gibi giyinmek
Kötü giyinmek
Dübek düümek
Dibek dövmek
Dünyaya kazık kakma
Çok yaşama
Düzgün sürme
Yüze şufa ve allık denen malzemelerle makyaj yapmak
Ekmek yemek
Yemek yemek
Ekti püktü
Bir eve yemek için dadanan asalak kimseler
Ektilik etmek
Açgözlülük etmek
Em düer em aalatmas
Menfaati için birisini kurnazca idare eder.
Em fakır, em boku büük
Boyundan büyük işlere karışır
Eski aaza yeni taam; er bir derde derman ola
Mevsimin ilk meyvesini yerken şifa bulmak için söylenir
Eşekte paldım, ben seni aldım
Nikahsız yaşayanlar için söylenir
Falan filan feşiman
Şu kişi, bu kişi, o, bu
Fıska fıska
Sulu sivilce görüntülü küçük noktacıklar
Fitil vermek
Kışkırtıcılık
Fort atmak
Gizlenmesi gereken kişinin pervasızca ortalıkta görünmesi
Gavara atmak
Sesli yellenmek
Geberik eşeen nalını araarlar
Her şeyden menfaat umarlar
Gega alvası
Tahin helvası (Gegalar Arnavutlukta yaşar)
Gene gene
Tekrar tekrar, ısrarlı, sırt sırta
Gırla gitmek
Alabildiğine devam etmek
Gök elma
Olmamış elma, yeşil elma
Gök göz
Mavi gözlü, nazarı dokunan kişi
Gucuma gel
Çocuk dilinde “kucağıma gel”
Gugucuk kuşu
Kumru kuşu
Guguş yapmak
Çocuk dilinde kucaklamak
Güneş aştı, kocakarı şaştı
Kışın çok soğuk gününde beklenmeyen güneşli hava
Ha bakalım de bakalım
Bir işin sabırla tamamlanması
Ham etmek
Çocuk dilinde bir şeyi hemen yemek
Ik etmek
Hayır demek, hık mık etmek
İi komşu parala alınmas
İyi komşu iyi davranarak kazanılır.
İilik oşluk sormak
Hatır sormak
İkraa etmek
İkrah etmek, iğrenmek
İsse kapmak
Ders çıkarmak
İşimize girmes
Bizi ilgilendirmez
İzeet içi gelmişik bu dünyaa
Bu dünyaya eziyet çekmeye gelmişiz
Kaane kaane
Kana kana, doya doya
Kaar etmek
Kahretmek, perişan etmek
Kabran kulaklı
Büyük kulaklı
Kadını kovalamak
Kadını taciz etmek, tecavüzde bulunmak
Kadını tutmak
Kadına tecavüzde bulunmak
Kafası samut gibi olmak
Sersemlemek, kafası karışmak
Kalaanı yukarı dikmek
Darılmak, konuşmamak, kibirlenmek
Kalçın aazlı
Koca ağızlı
Kandilin yaası bitmek
Ömrünü tüketmek, ölüme yaklaşmak
Kap yazmak
Yufka hamurunu oklava ile açmak
Kapanma gecesi
Gerdek gecesi
Kapçık aazlı
Koca ağızlı
Kapısına kara kilit asılmak
Kendisine bakacak kimsesi kalmamak
Kara kaip asta yatmak.
Hastanın kendini bilmez halde yatması
Kara minga
Kara kandil, çingeneye benzeyen kadın
Kara pedi
Kara çocuk, çingene çocuğu (Mecazi olarak kestane)
Karafere armıdı; senin gibi varmıdı
Kendini beğenmiş kişiye tenkit maksadıyla söylenir
Kaşıcaa aarmak
Karnı veya midesi ağrımak
Katık etmek
Ekmek ile yemeği denkleştirerek yemek
Kendini bozmak
Hastanın komaya girmesi
Kırkık bıyıklı
Yeni modaya uymuş erkek, okumuş, tahsilli kişi
Kırlaan kalmak
Lanetlenmiş olmak, kıra kovulmak, dışlanmak
Kiif keka
Keyfi yerinde olmak
Kiifin ii mi?
Keyfin iyi mi, nasılsın?
Kiyat yazma
Mektup yazma
Kobak gözlü
Göz bebekleri meşe palamudu gibi fırlak kişi
Koca Roygo gibi
Şekilsiz ve aşırı şişman
Kol pidesi
Kol böreği
Köör amelli
Kötülüklerle yaşamış kimse
Kusacaa kalkma
Midesi bulanma
Kuşak açmak
İdrar yapmaya gitmek
Kül çöree
Ateşli küle gömülerek pişirilen değirmen ekmeği
Laklamak
Kedi ve köpeğin sulu bir şeyi yalayarak içmesi
Laplap yürümek
Aptal gibi yürümek
Ligaları akmak
Salyaları akmak
Lokmaları etiştirememek
Oburca yemek yemek
Lokum deerken bokum demek
Meramını anlatmak isterken saygısızlık yapmak
Lomlom yürümek
Deve gibi yürümek
Loşlaşmak
Bir yerde gereksiz yere oturup kalmak
Lök gibi oturmak
Bir yerde gereksiz yere oturup kalmak
Maana bulma
Bahane bulma, sebep göstererek yapmama, birini ayıplamak, kusuruyla alay etmek
Makam çıkarmak
Edepsizlik yapmak için önemsiz bir şeyi sebep göstermek
Manti çöree
Peynir, maydanoz, yağ ve undan yapılan bir çörek
Mantufar açmak
Hıdırellezde bekâr kızlar arasında oynanan çömlek içine atılan yüzük vs.yi mani söyleyerek bulma oyunu
Marmeçko marepiçko
Bir işe yaramaz
Mayasıllı göte arpa ekmee çare
Olumsuz bir işe çare aramak
Mıtka düümek
Dibekte ayran dövmek
Mudaraa etmek
Birinden minnetle yardım dilemek
Nalet kalası
Lanet olası
Ne onduru ne öldürü
Ne yararı var, ne zararı
Neeti bozuk
Kötü niyetli
Nekaa ekmek o kaa piinir
Her şey karşılıklıdır
Nişan
Anormal doğan çocuk
Özlü yemek
Salçalı, biberli, yağlı yemek
Paparayı yemek
Şiddetli azar işitmek
Pargıdan ayna
Sağlam olmayan malzeme
Pastiriç gibi ezilmek
Onarılmayacak şekilde pestil gibi ezilmek
Patka kalaklı
Yuvarlak ve basık burunlu, patates burunlu
Pısta kalası
Lanet olası
Pilaçkaya konmak
Zahmetsizce bir maldan yararlanmak
Pirpak olmak
Tertemiz olmak
Polotika etmek
Dalkavukluk etmek
Rasat olma
Hububatın iyice olgunlaşması
Saar gono
Kulağı duymayan kişilere söylenen alay ifadesi
Saçakların ağlaması
Bir olay karşısında bütün evi hüzün sarması
Siidikli faştanak
Altına idrar kaçıran
Siinerden bakmak
Gizlice bir kenardan bakmak
Sulh düşmek
Çok yorulmak
Susak aazlı
Konuşurken ağzından tükrük saçan
Sübek borusu
Bebek beşiğine bağlanan idrar borusu
Sümen yumağı
Yapağı yumağı
Süven sopası
Öküz gütmeye yarayan sopa
Şafkı yakmak
Lambayı yakmak
Şama kaa kuvalanmak
Bir işi yaparken çok yıpranmak
Şinden soona
Bundan böyle, şimdiden sonra
Şufa kalemi
Civalı makyaj kalemi
Şufa sürmek
Civa karışımlı makyaj malzemesi sürmek
Şuta kalmak
Kısa kalmak
Şüüle büüle
Şöyle böyle
Taataya sıçmak
Bir işi kasten ağır yapmak
Takallama yapmak
Tekerleme söyler gibi lafı uzatmak
Taraşlamak
Hırsızlık veya başka maksatla bir şeyi karıştırmak
Tilkilerin bakır sıçması
Dışarı çıkılmayacak kadar soğuk hava olması
Totosu götüne dayanmak
Yapılması gereken en önemli işi dar bir vakte getirmek
Tüttürüp kaçmak
Korkarak bilinçsizce kaçmak
Ursuzluk yapmak
Gereksiz ve zararlı işler yapmak
Veran kalmak
Sahipsiz ve bakımsız kalmak
Yalap yalap
Işıl ışıl
Yalımı alçak
Mütevazı
Yan vermek
Bir işi kasten aksatmak
Yapanak yapmak
Yanlış iş yapana muhatabın tepkisini belirtmede kullanılır
Yomsuzluk etmek
Uğursuzluk yapmak
Yüree bayılmak
Çok acıkmak
Zanti gibi dolaşmak
Zayıf, perişan, bakımsız dolaşmak
Zort atmak
Kendini olduğundan fazla tanıtmak
Zuvli gibi giyinmek
Dar ve çirkin giyinmek