Ş-Z ARASI KELİMELER


Ş


Şaami
Kadın başörtüsü
Şaapaz
Şahbaz, becerikli
Şadravan
Şadırvan
Şafklandırma
Aydınlatma
Şamata
Gürültülü münakaşa
Şaplı
Şaplı deri
Şarba
Eşarp
Şarşar
Çok akan su sesi
Şaşırık
Şımarık
Şaştal
Şaşı
Şee
Şey
Şeremet
Becerikli
Şırbata
Mendil, erkek mendili
Şiitanlık
Şeytanlık, sihirbazlık gibi şeyler
Şilamak
Işıldamak
Şufa
Civa, gelin yüzüne sürülen beyazlatıcı makyaj malzemesi
Şüfer
Şöför
Şüpe
Şüphe
Şüüle
Şöyle

T


Taa
Daha, henüz, daha fazla
Taasirat
Taksirat, kusurlar
Tabiyat
Tabiat, kişinin yaradılıştan değişmez mizacı
Tafta
Tahta
Takalilek
Leylek
Takallama
Tekerleme, boş laf
Takazlamak
Başa kakmak
Taliga
At veya eşek tarafından çekilen iki tekerlekli küçük araba
Tamaakar
Tamahkâr
Tamaarma
Özenme, imrenme
Tapalamak
Başa kakmak
Taraş
Bağ bozumu veya hasat sonrası başaklama
Taraşlamak
Hırsızlık yapmak amacıyla karıştırmak
Tata
Çocuk dilinde şapka
Tayka
Takke
Tazecik
Genç kız, genç bayan
Te işte
İşte
Te üüle
İşte öyle
Tefter
Defter
Temek
İstemek, arzu etmek
Temekkünük
Kalıcılıkla, yerleşerek, temelli
Temin
Demin, biraz önce
Temincek
Demincek, biraz önce
Tenaalık
Tenha mekân
Tendiriz
Sıhhatli
Tene
Sivilce
Tentene
Dantel
Tepme
Tekme
Teprenme
Yerinde duramama, kıpırdama
Tereke
Zahire, tahıl
Teres
Aldatılmış erkek
Tertemez
İster istemez
Tete
Teyze
Tiize
Teyze
Tiken
Diken
Tokeelek
Tekerlek
Tolu
Dolu
Tomofil
Otomobil
Too
İşte o
Toomruk
Tomurcuk
Toraman
Genç irisi
Toto
Çocuk dilinde yumurta
Tökellek
Tekerlek
Tööle
İşte öyle
Tumba
Çocuk dilinde yatağa yatmak
Tumçe
Karın, koca göbek
Tutaraklı
Saralı
Tutmak
Irzına geçmek
Tuum
Tohum
Tütüzlemek
Tütsülemek

U


Ufak
Küçük çocuk
Ummak
Lohusanın bir yiyeceğe aşırı istek duyması sonucu sütünün kesilmesi
Urda
Ekmek kırıntısı
Urmak
Vurmak
Urriyet
Hürriyet
Ursuz
Uğursuz
Urum
Rum
Utancak
Utangaç
Uul
Oğul
Uuma
Ovma
Uur
Uğur
Uurak
Çarpılmış, büyülenmiş kişi
Uurama
Büyü veya gizli güçlerin etkisi ile hastalanmak
Uva
Ova
Uyvaşık
Uyuşuk, sünepe, tembel
Uyvaşma
Uyuşma

Ü


Üfürmek
Üflemek
Üj
Üç
Üleş
Leş
Üleşmek
Paylaşmak
Ürek
Yürek
Üülen
Öğlen
Üülenlik
Öğlen yemeği
Üürenmek
Öğrenmek
Üüsek
Yüksek
Üüsürük
Öksürük
Üüsüz
Öksüz
Üütmek
Öğütmek

V


Vaa vaa
Vah vah
Vakıtla
Vaktinde
Vakıtlı
Zengin
Vakıtsız
Fakir, yoksul
Vaz
Üvez
Velespit
Bisiklet
Veran
Viran, sahipsiz, bakımsız

Y


Yaades
Lades
Yaalık
Yağlık. Genellikle pazardan alınan malzemeyi taşımak için kullanılan geniş mendil şeklinde bez.
Yaamak
Yağmak
Yaamır
Yağmur
Yaanet
İhanet
Yalburan
Parlak
Yafidi
Yahudi
Yalama
Dudak kenarlarında oluşan yara
Yalaz
Alev
Yalburma
Parıldama
Yaldatıcı
Hilekar, sahtekar, yalan söyleyen
Yalmanmak
Yalanmak, menfaati için birine dalkavukluk etmek
Yalpaklık
Yalakalık
Yangınnık
Yangın yeri
Yannık
Sedir, divan, kerevet
Yannış
Yanlış
Yapaa
Yapağı
Yasla
Hayvan yemliği ve suluğu
Yastaaç
Hamur açmaya yarayan yassı ağaç
Yavaşcıcık
Yavaşça
Yazla
Etrafı açık yazlık salon gibi sofa
Yımırta
Yumurta
Yımışak
Yumuşak
Yırak
Irak, uzak
Yomsuz
Uğusuz, hırsız
Yoosul
Yosun
Yuuntu
Yıkanmış bulaşığın artık suyu
Yuurt
Yoğurt

Z


Zaabit
Zabit, subay
Zaafet
Ziyafet
Zaamet
Zahmet
Zaar
Bir tür av köpeği, çabuk üşüyen
Zaare
Zahire
Zabun
Zebun, zayıf
Zanti
Bir tür av köpeği
Zaparta
Azar, tersleme
Zefil
Sefil
Zefk
Zevk
Zemeri
Zemheri
Zere
Çünkü, zira
Zerem
Zira
Zevle
Zelve, çift öküzünün boyunduruğuna konulan boynu zaptedici iki çubuk
Zıngırdamak
Titremek
Ziin
Zehin
Ziir
Zehir
Ziitin
Zeytin
Zorlan
Zorla
Zortlatmak
Sesli yellenmek (Argo)
Zükâm
Nezle
Zülbiyat
Eşi benzeri olmayan hayali yemek
Züüriyet
Zürriyet